Hur jag jobbar

Jag heter Patricia Westén och jag arbetar

som samtalscoach med inriktning mot KBT

och ACT.

pwportrait2

Det är en vetenskapligt beprövad metod som kan hjälpa dig att övervinna rädslor, hinder och icke önskvärda invanda beteenden.

Jag kommer att rikta stor uppmärksamhet på att jobba med din självkänsla då den är själva roten till att må bra inifrån och ut, jag vill inspirera och leda dig i en ny riktning som kommer att gynna dig i din vardag och i din personliga utveckling så att du undviker fallgroparna i ditt liv.

Min ambition är att Du ska lära känna dig själv på djupet så att Du blir medveten om hur ditt emotionella system fungerar, vilka tankar eller agerande kring händelser som du reagerar på.

Det är först när Du bemöter de känslor som en eventuell händelse ger, som du kan förstå vad det är för tanke som ligger bakom din känsla och varför de ger upphov till ett visst beteende, som i sin tur får konsekvenser av oönskad karaktär t ex, ångest, stress, oro, rädsla etc.

När Du sedan blir medveten om dina beteenden, tankar och känslor kan du aktivt påverka dem, vilket betyder att du inte längre är offer för dem.

Det är nu Du kan göra ditt nästa steg, och börja använda de verktyg som jag lär ut i KBT/ACT vilket kommer att stödja dig i att aktivt välja dina val utifrån ditt inre jag. Du har nu ökat förutsättningarna för att leva ditt liv.

Min förhoppning är att få dig att komma till insikt om vem du egentligen innerst inne är och vad du vill göra med ditt liv. Jag vill att du ska känna känslan av att vara till liv på insidan och blomma ut som den person Du är.

Vid kontakt känner vi av vad och hur mycket tid du behöver.

Du får efter bokad tid en bekräftelse och information om bokningsvillkor via sms eller mail. Innehar F-skattesedel.

KRISER TILLHÖR LIVET OCH OFTA GÅR VI STÄRKTA UR DEM, MEN IBLAND BEHÖVER VI HJÄLP FÖR ATT KUNNA SE SAKER UR ETT ANNAT PERSPEKTIV OCH FÅ RÅD IFRÅN EN OBJEKTIV PERSON UTIFRÅN, MED KUNSKAP SÅ MAN FÅR DE RÄTTA VERKTYGEN.

— Patricia Westén —

Kognitiv Betéendeterapi

 

KBT är en terapiform som fokuserar på dina tankar, känsloreaktioner och beteendemönster. Genom att titta på dessa kan du med olika övningar träna dig att förändra dina tankar och beteende. KBT har genom forskning visat sig effektivt vid problem som stress, fobier, depression, panikångest, tvångstankar, och missbruksproblem.

I KBT arbetar man framförallt med focus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia och hur problemen uppstått är viktig men det krävs också ett aktivt arbete för att åstadkomma en förändring i sitt liv. De som gör att problemen inte försvinner eller kanske till och med ökar, kan vara något annat än det som gjorde att de en gång uppstod.

Därför behöver båda dessa aspekter tas med i terapin. Stor kraft läggs på att man ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att de försvinner minskar eller inte utgör ett hot/hinder i livet. Behandlingstiden är i regel ganska kort.

Att förändra ett beteende kräver: motivation att du verkligen vill ändra ditt beteende. Mod, att du vågar/orkar utsätta dig för rädslor/ångest som ofta ingår när du tränar nya beteenden. Tålamod, det är inte lätt, det tar tid, MEN DET GÅR!!

Boosta ditt inre – Ditt yttre har förmodligen redan allt.

— Patricia Westén —

Acceptance and Commitment Therapy

ACT är en utveckling av KBT, där man utgår ifrån att alla beteenden är inlärda och kan läras om och det ofta är i vår strävan efter att undvika obehag i livet som ställer till problem för oss.
ACT kännetecknas av inslag ifrån Österländskt tänkande som att lidandet är en del av tillvaron och det gäller att acceptera det vi inte kan påverka. Därmed blir våra värderingar och vad vi vill med våra liv mycket tydligare.
I ACT arbetar man med att: vara här och nu och att acceptera alla tankar och känslor och att undersöka sina värderingar. ACT handlar om att bryta onda cirklar och att acceptera lidandet som en del av livet. Att kämpa emot gör det bara värre. Däremot kan du förhålla dig till lidandet så att det inte får orimligt stort inflytande i ditt liv.

Stilla terapi-får saker att hända.

 

Kraniosakral Terapi!

Skärmavbild 2014-05-20 kl. 10.26.49

Kraniosakral Osteopati är en mycket varsam behandlingsteknik vars huvud-syfte är att behandla skallens och ansiktets ben samt hjärnans olika hinnor och flödet av cerebrospinalvätskan och samtliga ryggkotor ner till pelvic och os coccyggeus.

Genom de olika hand-hållningarna påverkas ryggmärgsvätskan som i sin tur inverkar på nervsystemet och kroppens olika vävnader och funktioner.

Kraniosakral terapi är en behandlingsform som får kroppen att korrigera sig själv med hjälp av stödet: tanke, handling, och rörelse, genom att hitta en punkt där blockeringar släpper utan att tryck och knyck används.

I K-S terapi används istället naturliga verkningsmedel för att återföra benen till normala relationer och positioner. Den här metoden tvingar inget på plats utan litar på att det finns någonting mer kraftfullt än vår egen styrka, dvs kroppens egna vilja till själv-läkning tillsammans med K-S terapeutens assistans.

En K-S- terapeut bjuder in till långsamhet och stillhet, vilket kan väcka upp känslor hos klienten, vilket är av godo och temporärt kan någon form av oro ängslan öka då läkning också sker på ett inre och djupare plan. Huvudvärk kan också bli värre temporärt, men en läkekris brukar lägga sig efter 4-5 dagar.

En K-S terapeut behandlar själva symtomen, INTE diagnoser! dvs vi behandlar själva människan, och stödjer den kraniosakrala rytmen, och rörelsemönster med uppmärksamhet på det autonoma systemet ( icke viljestyrda rörelser) Genom att stödja det som är och lägga focus på hälsa får kroppen precis det stöd den behöver för att hitta läkning.

Genom att K-S terapeuten har förståelse för funktionens förståelse i människo- kroppen och kunskap rent anatomiskt och fysiologiskt så blir behandlingarna mycket verksamma för läkning.

Varmt välkomna att boka mig för en behandling! Patricia Westén 0738 51 62 62

Skärmavbild 2016-04-29 kl. 09.57.01

LEVER DU I ETT RESPEKTFULLT, KÄRLEKSFULLT FÖRHÅLLANDE DÄR NI GER VARANDRA UTRYMME FÖR ATT UTVECKLAS?

— —

Parrelation

If you really want something you will find a

way. If you don’t you will find an excuse.

”Boosta din relation!”

Vad särskiljer en bra kärleksrelation ifrån en dålig? När jag ser mig omkring på relationer som verkar välmående i min omgivning, då tycker jag de kännetecknas av öppenhet och utveckling. Bägge parter får stort utrymme att göra, tycka och känna det de behöver. De känns trygga och kan vara sig helt själva i relationen.

Jag är din relationscoach och jag kommer att lägga stor vikt vid hur man bygger och bevarar förtroende och tillit i relationen. Om hur man bevarar ett bra samtalsklimat och fattar beslut i samförstånd. Konflikter är en oundviklig del av livet. Varje kreativ miljö har sina konflikter och det är viktigt att inte kväva konflikter, utan lära sig att hantera dem på ett konstruktivt sätt så att vi kan utvecklas och växa som människor och i vår relation.

Kommunikation är själva grunden för konflikthantering vilket jag också lägger stor vikt på i mitt arbete med Parrelationer. Jag använder mig bl.a utav Dr Marshall Rosenbergs metod för kommunikation och konflikthantering som kallas ”Non violent communication” eller Giraffspråket, vilket är ett konkret redskap för att öka vår förmåga till empati och öka vår emotionella intelligens. Jag arbetar för att skapa engagemang och förståelse för varandras uppfattningar och känslor.

 

VAR INTE RÄDD FÖR ATT TA HJÄLP – VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

— Patricia Westén —

Retreat

Läkande retreat!

 

Höst retreat!

Hösten är en magisk årstid där naturens processer hjälper oss att skala av och rikta vårt fokus inåt mot stillhet och läkning.

Vi har efter önskan och efterfrågan valt att skapa ett retreat i samma anda som det retreat vi hade i somras, vi var 20 deltagare som gick igenom en djupgående 3-dagars process. En resa i fördjupad självkännedom där blockeringar och begränsningar löses upp och där vi bjuder in er till att släppa all prestation.

Den här inre resan är individuell men fördjupas av dynamiken som skapas tillsammans i gruppen. Alla deltagares processer är olika och helt unika och både kropp och själ kommer att gå igenom en reningsprocess, som kommer att leda dig till en helt ny medvetande nivå.

Du som deltagare kommer att få en rejäl skjuts in i ett hälsosammare och mer autentiskt liv, ett liv där du kan börja landa i dig själv, och hitta hem till din längtan och passion.

Det kan stundtals vara tufft men vi utlovar också mycket glädje och skratt.

Vi som leder retreaten heter Mari och Patricia, vi har lång erfarenhet inom personlig utveckling. Vi arbetar med enskilda individer, par familjer och grupper.

Kika gärna in på vår sida Läkande Rum för mer information och inspiration. Där kan ni läsa några av våra deltagares egna ord.

Varmt Välkomna! <3

Investering. 2.900kr för tre hela dagar och två övernattningar.

Helpension med vegetarsik/ekologisk/läkande kost

Bokningsavg. 500kr

Max 15 platser

 

Läkning & Expansion

Läkande retreat!

 

Helhetskurs-Läkning och expansion!

 

Det här är en kurs för dig som vill utvecklas på flera plan, emotionellt, fysiskt andligt och mentalt för att få tillgång till din fulla potential. Vi som leder den här kursen heter Patricia och Mari och vi kommer att vägleda och inspirera dig till att få kontakt med din inre inneboende och läkande kraft.

Den här kraften finns oförstörbar inom var och en av oss, men då vi lever i ett hårt samhällsklimat där vi uppmanas att stänga ner våra känslor från tidiga skolår skaffar vi oss lager av sköldar som ska skydda oss ifrån oss själva och till slut vet vi inte vem vi är och det är då vi börjar må dåligt.

Den här rustningen behöver monteras ner för att du ska hitta vägen hem till ditt hjärta och dig själv så att du kan börja leva, inte bara överleva. Vi kommer att jobba på flera plan då vi ser på människan ur ett holistiskt perspektiv. dels via våra dynamiska processer i grupp, samtal, meditationer, föreläsningar, kost, biokemi, medvetenhet och närvaro du kommer få med dig metoder för att våga släppa taget om kontroll och ego.

Vi kommer att guida dig till att finna dina nycklar till dem dörrar du låst.

Om du vill leva ett liv i sanning, och verkligen leva inte bara överleva, då är du i goda händer! Vi behöver börja med att läka gamla sår och oförätter, alla bär vi på något som vi gömt undan som behöver komma upp till ytan för att få läka, då får du möjlighet att frigöra ny kraft och tillgång till mer energi.

Med start from Torsdag 27/9 mellan kl 18.-20.30 och 8 Torsdagar varannan vecka fram till jul, kommer (vi ) Patricia och Mari leda er igenom det första steget ”själva grunden” till att nå ett mer sanningsenligt liv. Mellan 20.30- 21.00 är ni som vill kvar för lite mingel och fika.

Det kommer att innebära en del utmaningar då du kommer behöva kavla upp ärmarna och göra själva grovjobbet till en stadig grund att bygga vidare på. Du kommer att behöva rensa en del i ditt liv, både i din yttre och din inre miljö, för att kunna ge plats åt nytt du vill ska komma in. Det här är en mycket dynamisk process med syfte till förändring, som kommer ge dig en läkning från minsta cell till universiell nivå!

Den här kursen syftar på en djupdykning i ditt allra innersta och därför behöver den ske över tid, så att vi ger möjlighet till att omformas i takt med de nya insikterna och genom att du får tid för reflektion. Därför har vi utformat 3 steg till ett mer autentiskt liv.

Det här är ingen snabbkurs eller quickfix, det är en resa som kommer fortsätta livet ut och nästa steg visar sig när du ger utrymme för att utvecklas i din egen takt och när ditt sinne och mind är moget för att påbörja nästa steg, du behöver

naturligtvis inte gå de två andra stegen om du inte vill, men när vi en gång öppnat upp för visdomen inom oss, vill vi ofta fortsätta att utvecklas.

Det krävs inga förkunskaper för att påbörja första steget på den här läknings-resan förutom att du är redo för att möta dig själv och vi kommer tillsammans att utforska den medvetna närvaron!

För att kunna gå steg 2 behövs steg 1 och för steg 3 behövs steg 2. Vi är alla på en resa, och varför inte göra den lite mer spännande och levande tillsammans. Denna resa kommer garanterat inspirera er till att finna dem nycklar till de låsta dörrar ni kanske inte trodde fanns.

Det första steget, kommer att innehålla: *Läkning emotionellt, fysiskt, andligt och mentalt *Samtal i grupp (kommer att vara ett återkommande inslag och gå som en röd tråd genom alla steg, då gruppdynamiken har en mycket stor påverkan för den enskilde individens läkning.) *Mindfulness, *Övningar i grupp *självkänsla *Meditationer *Nedtonande av mentala processer *Utveckla vår intuition *Läkande kost *släppa taget *Acceptans *Mötet med dig själv (med allt vad det innebär)

De två följande stegen kommer innehålla en fördjupning av den grund vi lagt på steg 1

Den här läknings-resan kräver sin miljö, och vi som leder den här kursen har lång erfarenhet av att skapa läkande och stödjande miljöer att utvecklas och växa i. Ta gärna en kik in på vår facebooksida som heter Läkande Rum där står lite om vad vi har gjort tidigare, olika retreats.

https://www.facebook.com/lakanderum/?fref=ts

Personlig utveckling är en investering i sig själv och som håller över tid, får dig att växa inifrån och ut! Investering i det yttre blir ofta slitet och begagnat efter en tid. Vi behöver invecklas innan vi kan utvecklas, och när vi riktar fokus inåt så får det per automatik positiva förändringar i det yttre!

Investering 4, 800 kr 8 ggr (34 tim) Två enskilda samtal alt behandlingar per deltagare ingår dessutom i priset. Anmälan sker på mail patricia.westen@telia.com Anm.avg 800kr Obs! anmälan är bindande!

Deltagare på våra kurser och retreats erbjuds samtal och behandlingar till rabatterade priser och även rabatter i vår hälsokostbutik.

If you really want something for your live you find a way! If not you will find an exuse!

Varmt välkomna!

Patricia och Mari

 

Resan

”när vi bär på det förflutna”

Resan – en metod som hjälper dig att bli av med emotionella och fysiska blockeringar. Det är en självläkande process där jag som coach vägleder dig och där du under djup avslappning har möjlighet att bli av med eventuella blockeringar som kan ha fastnat i kroppen av olika skäl.

Det kan vara så att du kanske inte haft möjlighet att bearbeta ett trauma eller en sorg, du kanske bara var ett barn när det hände eller så var du ännu inte mogen för att ta itu med det just då. Du kanske var tvungen att överleva för din egen, någon annans eller dina barns skull och tid fanns just då inte i ditt liv för att bearbeta.

Resan är ett mycket bra verktyg för att komma åt de blockeringar som sitter djupt och kan ha fastnat i kroppen och som därför ibland kan vara svåra att nå i samtal, eller som ett bra komplement till samtal. Se det som en chans att få städa i ditt inre, det tror jag att vi alla behöver göra emellanåt.
Resan leder oss direkt till det som är roten till varje långvarigt problem och ger oss redskap för att äntligen och definitivt lösa dem. Resan har visat mycket positiva resultat på kronisk smärta oro, depression, vrede, sorg och missbruk. Reseprocessen hjälper dig att använda ditt eget inre så att du kan släppa taget om ditt förflutna och uppleva gränslös glädje och bli fri.

Sometimes you just need a break.

In a beautiful place.

Alone.

To figure everything out.

Föreläsningar

27 sept. Läkande söndagar

Läs mer/Anmäl här!

23 okt. Mindfulness & Acceptans

- en väg att hantera smärta.

Läs mer/Anmäl här!

Personlig utveckling
Boosta ditt inre
Boosta din relation
Ta steget till ett bättre välmående

Prislista

Samtalscoaching 1tim

Vi sitter ner och samtalar under 1 timme. Platsen är valfri.

PRIS: 700kr

Parrelation 1tim

Ni sitter ner som par och samtalar under 1 timme.

PRIS: 700kr

Resan

En självläkande process under 3 timmar.

PRIS: 1500kr

Kraniosakral Behandling

En behandling på 1tim och 15min

PRIS: 450kr

Erbjudande 7ggr

Samtal under 7 timmar vid sju olika tillfällen om så önskas.

PRIS: 4200kr (ord. 4900kr)

Är du redo att börja boosta ditt inre?

Hör av dig

Vad några av mina kunder säger

 • Jag kan varmt rekommendera dig att gå till Patricia för coachning. Jag fick omedelbart förtroende för henne då hon med proffsig inställning och lyhördhet fick mig att känna mig lugn och trygg.

  Genom att ställa de rätta frågorna till mig fick hon mig själv att komma på vad jag behövde göra för att förändra de saker som av olika anledningar varit svåra att ”ta tag i” för mig. Patricia har ett stort kunnande och en äkthet i förhållningssättet till dem hon vägleder. Tack!

  — Pia Linderos —
 • Min upplevelse med Patricia var fantastisk. Jag gjorde en inre resa med hjälp av Patricias coachning. Kände mig så lugn och trygg de ca 2 1/2 timmar som sessionen tog. Det jag fick uppleva på denna resa har gjort att jag har kunnat förlåta mig själv för något som har tyngt mig under många år. Tack så mycket fina Patricia du är en mycket fin själ. Önskar att många många fler får bli coachade av dig.

  — Doris Lau —
 • Tack Patricia. Resan var en fin upplevelse på vägen och ditt godhjärtade guidning fick mig att känna mig trygg. Kan rekommenderas!

  — Aditi Blomgren —
 • Jag är så otroligt tacksam för den coachningen jag har fått utav Patricia. Jag kan helt ärligt säga att jag hade inte varit i närheten av där jag är idag utan henne!
  Med hjälp av samtalen och de verktyg hon har lärt mig att använda har jag kommit långt när det gäller både min självkänsla, min relation och nu har jag också tagit ett nytt, spännande steg i karriären. Det hade inte varit möjligt utan henne och hennes coachning!
  Önskar att alla kunde ge sig själva möjligheten att bli vägledda av Patricia.

  — Sandra Ågren —
 • Bara att läsa inläggen på facebook gör att man växer som människa!

  — Kristofer Stoffe Wahlström —

Loading

Kontakta mig

Tveka inte att kontakta mig. Antingen på

telefon: 0738-516262.

Eller via formuläret nedan. Jag jobbar även

ambulerande och kan komma ut

till Göteborg med omnejd.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Back to Top