ACT är en utveckling av KBT, där man utgår ifrån att alla beteenden är inlärda och kan läras om och det ofta är i vår strävan efter att undvika obehag i livet som ställer till problem för oss.

ACT kännetecknas av inslag ifrån Österländskt tänkande som att lidandet är en del av tillvaron och det gäller att acceptera det vi inte kan påverka. Därmed blir våra värderingar och vad vi vill med våra liv mycket tydligare.

I ACT arbetar man med att: vara här och nu och att acceptera alla tankar och känslor och att undersöka sina värderingar. ACT handlar om att bryta onda cirklar och att acceptera lidandet som en del av livet. Att kämpa emot gör det bara värre. Däremot kan du förhålla dig till lidandet så att det inte får orimligt stort inflytande i ditt liv.

Stilla terapi-får saker att hända.