KBT är en terapiform som fokuserar på dina tankar, känsloreaktioner och beteendemönster. Genom att titta på dessa kan du med olika övningar träna dig att förändra dina tankar och beteende. KBT har genom forskning visat sig effektivt vid problem som stress, fobier, depression, panikångest, tvångstankar, och missbruksproblem.

I KBT arbetar man framförallt med focus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia och hur problemen uppstått är viktig men det krävs också ett aktivt arbete för att åstadkomma en förändring i sitt liv. De som gör att problemen inte försvinner eller kanske till och med ökar, kan vara något annat än det som gjorde att de en gång uppstod.

Därför behöver båda dessa aspekter tas med i terapin. Stor kraft läggs på att man ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att de försvinner minskar eller inte utgör ett hot/hinder i livet. Behandlingstiden är i regel ganska kort.

Att förändra ett beteende kräver: motivation att du verkligen vill ändra ditt beteende. Mod, att du vågar/orkar utsätta dig för rädslor/ångest som ofta ingår när du tränar nya beteenden. Tålamod, det är inte lätt, det tar tid, MEN DET GÅR!!