”Boosta din relation!”

Vad särskiljer en bra kärleksrelation ifrån en dålig? När jag ser mig omkring på relationer som verkar välmående i min omgivning, då tycker jag de kännetecknas av öppenhet och utveckling. Bägge parter får stort utrymme att göra, tycka och känna det de behöver. De känns trygga och kan vara sig helt själva i relationen.

Jag är din relationscoach och jag kommer att lägga stor vikt vid hur man bygger och bevarar förtroende och tillit i relationen. Om hur man bevarar ett bra samtalsklimat och fattar beslut i samförstånd. Konflikter är en oundviklig del av livet. Varje kreativ miljö har sina konflikter och det är viktigt att inte kväva konflikter, utan lära sig att hantera dem på ett konstruktivt sätt så att vi kan utvecklas och växa som människor och i vår relation.

Kommunikation är själva grunden för konflikthantering vilket jag också lägger stor vikt på i mitt arbete med Parrelationer. Jag använder mig bl.a utav Dr Marshall Rosenbergs metod för kommunikation och konflikthantering som kallas ”Non violent communication” eller Giraffspråket, vilket är ett konkret redskap för att öka vår förmåga till empati och öka vår emotionella intelligens. Jag arbetar för att skapa engagemang och förståelse för varandras uppfattningar och känslor.