Att vara högkänslig är ingen diagnos, ca 20% av jordens befolkningen är högkänsliga och det hänger ihop med vår arts överlevnad. Förr när vi levde på savannen överlevde vi inte utan flocken, och den högkänslige hade till uppgift att känna in alla i flocken, hur de mådde och betedde sig. Precis som ledaren var fullt sysselsatt med att ta flocken framåt och vidare för hur de skulle överleva och hitta föda för dagen. Alla hade sin uppgift.

Att leva med högkänslighet i dagens samhälle kan vara svårt i en tid där vi ofta behöver armbåga oss fram för att få det där jobbet eller komma in på den där utbildningen. Vi förväntas leverera och vara sjukt effektiva på alla plan. I dag är mycket styrt av snabba beslut och resultat, vilket kan skapa mycket stress och speciellt utsatta är de högkänsliga. Att ge mer utrymme för tid och reflektion för att på sikt skapa bättre och mer hållbara resultat ligger inte riktigt i linje med hur samhället och många arbetsplatser ser ut idag.

Hur kan man värja sig emot när människor man tycker om, vänner, arbetskollegor, chefer trycker på dem där knapparna som får en att göra saker som man inte vill.

Många utmattas och en del blir sjuka och det kostar samhället mycket mer pengar i slutändan. Den kloke och känslomässigt starke förvandlas till en utarmad och energilös person och ofta uppstår en känsla av meningslöshet hos de här personerna. Förbrukad och tom och med en känsla vem står här för mig nu?

Att hitta metoder för att inte drunkna i sina känslor.

Ibland smäller känslor från förr till i nuet, minnen gör sig påminda och i dig känns det som om det hände igår. En öm punkt har triggats inom dig och känslan återupplevs.

Ett trauma eller en djup kris har en benägenhet att leva sig kvar inom dig, Hjärnan kopplar ihop den starka händelsen i ditt förflutna med den nuvarande händelsen som sker i nuet. Det är egentligen samma känslor som kommer upp som gör att vi överreagerar. Det kan vara svårt att släppa och vi börjar älta. De gamla rädslorna pockar på din uppmärksamhet. Det är nu det kan det vara bra att ta hjälp så att du inte fastnar och drunknar i dina känslor.

Det vi då främst behöver är förståelse från människor i vår omgivning. Vi behöver människor som lyssnar utan att försöka lösa och trygghet i form av att de finns där.

När tankarna snurrar som mest så försöker vi oftast tänka hur vi ska stoppa dem ”lösa problemet” fixa till, men tyvärr ofta med samma metod som skapade dem. Hur många gånger har jag inte själv fastnat i det. Vi behöver istället ändra vårt fokus ifrån våra tankar till vår kropp.

Medveten närvaro är bästa medicinen mot övertänkande. När vi tränar mindfulness öppnas vårt medvetande och det är första steget till en förändring. Utan ditt medvetande ingen förändring.

Många väljer istället att leva i förnekelse eftersom det ibland kan vara smärtsamt med sanningen.

När vi ger för mycket av oss själva, kan det i efterhand få oss att känna en känslomässig baksmälla. Vi blir väldigt trötta fast det var en trevlig fest, eller ett fint möte med någon.

Vi tar på oss och tror att det är vår uppgift att lappa och laga någon som har det tufft och svårt. Som högkänslig tar man in den yttre och den inre världen mer än andra. Dina sinnen så som lukt, smak, hörsel, syn, och känsel är också starkare, därför upplever ofta den högkänslige många tankar som snurrar i huvudet som kan leda till stress och svårigheter att helt slappna av.

Känner du att du har fastnat i dina känslor och behöver hjälp, varmt välkommen att höra av dig.

Leave a Reply