ACT

– ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY –


Jag arbetar även med ACT – ”Acceptance and Commitment Therapy” som är en fördjupning av KBT. Inom ACT utgår man från att alla beteenden är inlärda och kan läras om. Det är oftast i vår strävan att undvika obehag i livet som problemen uppstår. Ju mer vi försöker undvika obehag, såsom ångest och rädsla, desto mer ökar det.


VAD ÄR ACT?

ACT- Acceptans handlar om att acceptera det som vi inte kan påverka, och lära oss att släppa taget. Att kämpa emot gör det bara värre. Däremot kan du förhålla dig till det som tynger dig så att det inte får orimligt stort inflytande över ditt liv. I ACT arbetar man med att vara här och nu och acceptera alla tankar och känslor och förstå sina värderingar. Om vi lyckas leva våra liv i enlighet med våra värderingar ökar livskvaliteten och därmed också vår psykiska hälsa. När vi ses känner vi efter hur mycket tid du behöver.

När kan man behöva samtalsterapi?

Vi kan alla drabbas av kris, oro, eller övergivenhet någon gång i livet. Då kan det vara tufft att sortera tankarna och överväldigande känslor. Ibland kan det till och med leda till depression eller ångest som är svår att hantera. Och vardagens krav och stress kan till exempel ge sömnbesvär som i värsta fall blir långvariga.
För hälsan och det psykiska välbefinnandet är det viktigt att få hjälp. Det är faktiskt lika naturligt att söka samtalsterapi när man mår psykiskt dåligt som det är att gå till doktorn när man mår fysisk dåligt. När du känner att du har kört fast och inte kommer vidare på egen hand kan samtalsterapi verkligen göra skillnad.
Så här går det till:

Vid första mötet får du berätta så mycket du orkar och vill om varför du söker hjälp. Jag ställer frågor för att förstå hur och för att veta när problemet uppstod. Vi pratar om viktiga livshändelser, som kanske påverkat hur du reagerar idag, och hur vi kan jobba för att förbättra din livssituation och ditt psykiska välbefinnande.

I mitt yrke har jag träffat många människor som tror de är ensamma om sina problem, att då höra att ens situation inte är ovanlig och att det finns hjälp att få kan ge stor tröst. I mina öron är inga frågor eller berättelser för konstiga.

Efter ett par träffar har vi skapat en bild av problemet och möjliga vägar framåt. Tillsammans bestämmer vi då om vi ska fortsätta. För mig är det viktigt att du känner dig trygg med upplägget. Vi gör upp en behandlingsplan som beskriver hur ofta vi ska ses och hur länge. Skulle behovet förändras kan vi så klart uppdatera denna behandlingsplan.