PATRICIA WESTÉN

SAMTALSTERAPEUT I PSYKOSYNTES/KBT & ACT

Jag heter Patricia Westén och arbetar med samtalsterapi, jag är certifierad  samtalsterapeut i PSYKOSYNTES/KBT & ACT. Mitt upptagningsområde är vanligen inom  Göteborg och Kungsbacka, men även andra orter förekommer.  Med många års erfarenhet och djup kunskap erbjuder jag individuella samtal, parterapi, familjeterapi, kraniosakral-terapi, hypnosterapi, sorgbearbetning och mindfulness-terapi.

SÅ FUNGERAR DET


1

För att du ska känna dig trygg med mig och känna tillit, erbjuder jag  en gratis konsultation på 30 min.


2

Du tar sedan beslut om fortsatt coaching och vi lägger upp ett samtalsschema som passar dig.


3

Utifrån problemformulering och målbild utgår mitt arbetssätt ifrån terapiformerna KBT / ACT och Psykosyntes


4

Under återkommande samtal får du hjälp med bla. delmål, livsmål, visioner, drömmar, värderingar, identifiera styrkor/svagheter, beteendemönster mm.

 Jag finns med under hela processen, hjälper dig förstå vad som är själva roten till problemet så att du kan blomma ut och nå din fulla potential

Läs mer om hur jag coachar

PARTERAPI

Hjälper er när ni inte kommer vidare själva och när gamla mönster behöver brytas.

SAMTALS-

TERAPI

KBT / ACT

KBT

Kognitiv beteendeterapi

ACT

Acceptance and Commitment Therapy

HYPNOS-

TERAPI

Hjälper dig att bli av med emotionella och fysiska blockeringar.

KRANOSAKRIAL TERAPI

En behandlingsform som får kroppen att korrigera sig själv med hjälp av tanke, handling och rörelse.

Att gå i samtalsterapi hjälper dig att sätta ord på dina känslor, när du får hjälp att verbalisera det du har inom dig sker läkning och utveckling på ett djupare plan. Det är när du märker att du fastnat och inte kommer vidare som det kan vara lämpligt att söka professionell hjälp.

Alla kan vi någon gång i livet drabbas av en kris, till exempel vid skilsmässa eller vid en förlust av nära anhörig. Andra gånger kan det handla om nedstämdhet som inte går över av sig själv, en depression eller plötsliga panikångestattacker. Ibland kan det kännas så överväldigande att vi inte klarar av att hantera situationen själva. För hälsan och det psykiska välbefinnandet är det då viktigt att få hjälp.

Det är lika naturligt att söka samtalsterapi när man mår psykiskt dåligt som att gå till doktorn när man mår fysiskt dåligt. I mitt yrke har jag träffat många människor som tror att de är ensamma om sina problem. Det kan vara skönt att då få höra att ens situation inte är ovanlig och att det finns hjälp att få. I mina öron är inga frågor eller berättelser för konstiga. När vi träffats för ett första samtal bestämmer vi hur mycket tid vi behöver och hur vi ska gå vidare.

Jag är certifierad inom:
KBT/ACT
Par/familj/grupprelationer
Beroenden/medberoenden
Stress/mindfulness/självkänsla
Hypnosterapi
Kraniosakralterapi

COACHING, VAD ÄR DET?

 

Min uppgift som coach är att skapa kreativa och tankeväckande processer inom dig. Som coach hjälper jag dig att identifiera vad som är roten till varje långvarigt problem och hittar vad just du sitter fast i. Tillsammans identifierar vi vad du vill åstadkomma och vilka steg som behöver tas för att komma dit och tillsammans skapar vi den motivation som är så viktig för att verkligen ta de stegen.

Genom att ställa öppna frågor motiverar jag dig att hitta svaren inom dig själv, vi har alla svar inom oss och de blir synliggjorda när vi får de rätta frågorna till oss. Då slutar vi att söka svar utanför oss själva. Min upplevelse är att många upplever att de fastnat i omständigheter som de inte kan kontrollera.

Jag hjälper dig att själv se din egen roll i de omständigheter som du är fast i och som bidrar till känslan av att vara fast och fångad i omständigheterna, så att du kan komma loss och känna dig fri.

Som coach är jag tränad i att se att alla har sin egen sanning och sitt tro-system, vilket är präglat av bla din uppfostran, famil, arv, miljö, skolsystem och samhällstrukturer. Alla människor är unikt olika och det som är sant för dig är inte sant för någon annan.

Jag kommer sannolikt undvika att ge dig råd även om du själv ber om det, allt för att du ska finna din sanning. Det i sin tur gör att det som kanske fungerar klockrent för en person inte nödvändigtvis fungerar för någon annan. Att coacha är inte att ge råd utan att skapa nya tankar.

Coachen ger en frizon till nya tankar.

Att coacha är självklart mer än att bara ställa öppna frågor. Det handlar snarare om att skapa en frizon för nya insikter. I den zonen är allt ljus på klienten. Vi människor har vid varje stund fem gånger mer fokus på hinder, problem och annat som står i vägen för oss. De är när de invändningarna blir synliggjorda som vi byter ut hindren mot möjligheter.

Att vara coach och att coacha handlar om att ställa in allt fokus på individen, ”klienten”. Att ge sig själv den möjligheten är den bästa investeringen du kan göra för dig själv i ditt liv. Som din coach försöker jag att vara ödmjuk inför det omöjliga i att kunna helt förstå hur en annan människa fungerar, resonerar och är. I mitt yrke är jag genuint, nyfiket intresserad av det som sker i min klient fri ifrån antaganden och värderingar.

Frågorna handlar om att utforska allt som är unikt för just dig och vad som driver dig. Om vad som gör dig glad och skapar motivation och känslor av sammanhang för dig. Vem vill du vara om 5 år? Och vad är ditt nästa steg på resan. Om vi leker med tanken att du idag inte är fångad av måste och borde och en känsla av att vara fången och inte komma loss. Hur skulle du då beskriva ditt nuläge?

BOKA 30 MINUTERS GRATIS KONSULTATION NU