PATRICIA WESTÉN

SAMTALSTERAPEUT I PSYKOSYNTES/KBT & ACT

Jag heter Patricia Westen och är diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes med en bas i integrativ psykoterapi. Psykosyntesen är min bas men jag inkluderar också KBT och ACT  i mina sessioner.

SÅ FUNGERAR DET


1

För att du ska känna dig trygg med mig och känna tillit, erbjuder jag  en gratis konsultation på 30 min.


2

Du tar sedan beslut om fortsatt individualterapi/parrelation-terapi/familjerelation och vi lägger upp ett samtalsschema som passar dig.


3

Utifrån problemformulering och målbild utgår min bas från psykosyntes men även från KBT/ACT. I mina parterapi-sessioner utgår jag främst från Imago metoden, Non violence communication och schematerapi, jag inkluderar även KBT/ACT -metoder utifrån mina klienters behov.


4

Under återkommande samtal får du hjälp med bla. delmål, livsmål, visioner, drömmar, värderingar, identifiera styrkor/svagheter, beteendemönster (och att undersöka Viljan och potentialen).

 Jag finns med under hela processen, hjälper dig förstå vad som är själva roten till problemet så att du kan blomma ut och nå din fulla potential

Läs mer om hur jag coachar

PARTERAPI

Hjälper er när ni inte kommer vidare själva och när gamla mönster behöver brytas.

INDIVIDUELL
SAMTALS-

TERAPI

KBT / ACT

KBT

Kognitiv beteendeterapi

ACT

Acceptance and Commitment Therapy

HYPNOS-

TERAPI

Hjälper dig att bli av med emotionella och fysiska blockeringar.

KRANOSAKRIAL TERAPI

En behandlingsform som får kroppen att korrigera sig själv med hjälp av tanke, handling och rörelse.

Att gå i samtalsterapi hjälper dig att sätta ord på dina känslor, när du får hjälp att verbalisera det du har inom dig sker läkning och utveckling på ett djupare plan. Det är när du märker att du fastnat och inte kommer vidare som det kan vara lämpligt att söka professionell hjälp.

Alla kan vi någon gång i livet drabbas av en kris, till exempel vid skilsmässa eller vid en förlust av nära anhörig. Andra gånger kan det handla om nedstämdhet som inte går över av sig själv, en depression eller plötsliga panikångestattacker. Ibland kan det kännas så överväldigande att vi inte klarar av att hantera situationen själva. För hälsan och det psykiska välbefinnandet är det då viktigt att få hjälp.

Det är lika naturligt att söka samtalsterapi när man mår psykiskt dåligt som att gå till doktorn när man mår fysiskt dåligt. I mitt yrke har jag träffat många människor som tror att de är ensamma om sina problem. Det kan vara skönt att då få höra att ens situation inte är ovanlig och att det finns hjälp att få. I mina öron är inga frågor eller berättelser för konstiga. När vi träffats för ett första samtal bestämmer vi hur mycket tid vi behöver och hur vi ska gå vidare.

Jag är diplomerad samtalsterapeut med Psykosyntes som bas, och certifierad inom:
KBT/ACT
Par/familj/grupprelationer
Beroenden/medberoenden
Stress/mindfulness/självkänsla
Hypnosterapi
Kraniosakralterapi

COACHING, VAD ÄR DET?

 

Min uppgift som coach är att skapa kreativa och tankeväckande processer inom dig. Som coach hjälper jag dig att identifiera vad som är roten till varje långvarigt problem och hittar vad just du sitter fast i. Tillsammans identifierar vi vad du vill åstadkomma och vilka steg som behöver tas för att komma dit och tillsammans skapar vi den motivation som är så viktig för att verkligen ta de stegen.

Genom att ställa öppna frågor motiverar jag dig att hitta svaren inom dig själv, vi har alla svar inom oss och de blir synliggjorda när vi får de rätta frågorna till oss. Då slutar vi att söka svar utanför oss själva. Min upplevelse är att många upplever att de fastnat i omständigheter som de inte kan kontrollera.

Jag hjälper dig att själv se din egen roll i de omständigheter som du är fast i och som bidrar till känslan av att vara fast och fångad i omständigheterna, så att du kan komma loss och känna dig fri.

Som coach är jag tränad i att se att alla har sin egen sanning och sitt tro-system, vilket är präglat av bla din uppfostran, famil, arv, miljö, skolsystem och samhällstrukturer. Alla människor är unikt olika och det som är sant för dig är inte sant för någon annan.

Jag kommer sannolikt undvika att ge dig råd även om du själv ber om det, allt för att du ska finna din sanning. Det i sin tur gör att det som kanske fungerar klockrent för en person inte nödvändigtvis fungerar för någon annan. Att coacha är inte att ge råd utan att skapa nya tankar.

Coachen ger en frizon till nya tankar.

Att coacha är självklart mer än att bara ställa öppna frågor. Det handlar snarare om att skapa en frizon för nya insikter. I den zonen är allt ljus på klienten. Vi människor har vid varje stund fem gånger mer fokus på hinder, problem och annat som står i vägen för oss. De är när de invändningarna blir synliggjorda som vi byter ut hindren mot möjligheter.

Att vara coach och att coacha handlar om att ställa in allt fokus på individen, ”klienten”. Att ge sig själv den möjligheten är den bästa investeringen du kan göra för dig själv i ditt liv. Som din coach försöker jag att vara ödmjuk inför det omöjliga i att kunna helt förstå hur en annan människa fungerar, resonerar och är. I mitt yrke är jag genuint, nyfiket intresserad av det som sker i min klient fri ifrån antaganden och värderingar.

Frågorna handlar om att utforska allt som är unikt för just dig och vad som driver dig. Om vad som gör dig glad och skapar motivation och känslor av sammanhang för dig. Vem vill du vara om 5 år? Och vad är ditt nästa steg på resan. Om vi leker med tanken att du idag inte är fångad av måste och borde och en känsla av att vara fången och inte komma loss. Hur skulle du då beskriva ditt nuläge?

BOKA 30 MINUTERS GRATIS KONSULTATION NU

VAD ÄR PSYKOSYNTES?

 

Vad är psykosyntes – en metod för själslig utveckling

Psykosyntes är en utvecklingsorienterad och relativt ung psykologi som är under utveckling. Man skulle kunna benämna psykosyntes till den moderna psykologins skola, och den har fördelen att den är öppen för alla betydelsefulla bidrag som lämnas av vetenskap, konst och andliga traditioner.

Roberto Assagioli (psykosyntesens grundare och fader) såg människan som en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt som är i samklang med varandra. Roberto såg till det friska och hela i människan till skillnad från Freud och psykoanalysens patologiska inriktning där fokus låg på att finna det sjuka hos människan.

Symtom betraktas inte som någonting som bör avlägsnas utan som ett budskap att lyssna till och undersökas. I varje tillkortakommande och problem, i varje brist som vi upplever hos oss själva vilar det ett frö till personlig utveckling och mognad.

Assagioli uppmärksammade b la att vi mår dåligt när vi trycker ner våra känslor och vår smärta men också när vi trycker ner vår begåvning. Därför utvecklade han en mängd praktiska tekniker som stärker individens potential och inspirerar människan till att hitta sitt eget unika syfte och mening med livet.

Inom psykosyntesen tittar man på överlevnads-strategier, anknytningsteori, empatiska avbrott, Arv och miljö, föräldraskap och relationer.

Psykosyntes visar dig:

– vilka roller du spelar i ditt liv.

– metoder för att utforska dina ”dolda” sidor

– väcker din intuition till liv och skärper dina sinnen.

– utvecklar dig på ett personligt plan och ger dig en djupare förståelse för dig själv och din omvärld.

– får dig att känna en djupare mening med ditt liv.

– utforskar viljan, så att det är du som styr ditt liv.

Vad är ett empatiskt avbrott?
Om vi som föräldrar inte kan acceptera barnet som det är, utan försöker göra om barnet till någonting som vi själva vill kan inte barnet utveckla hela sig. Ett empatiskt avbrott i barnets utveckling sker som hämmar deras utveckling. För barnet är det allra viktigaste att bli accepterat och känna samhörighet med sina föräldrar, vilket gör att de slutar utvecklas och istället anpassar sig till sina föräldrars behov. Och därmed slutar jaget att växa.

Ett litet barns hjärna är mycket öppnare än vuxnas, deras främsta uppgift är att skapa kontakt och knyta an till sina föräldrar. Om barnets föräldrar inte förmår sig förstå barnets behov, t ex: om det inte var accepterat att leva ut behovet ilska. Då begraver barnet ilskan i sitt undermedvetna och utvecklar istället en reaktiv delpersonlighet som tjänar som skydd i barndomen.

Överlevnadsstrategier
Dessa delpersonligheter växer omedvetet med barnet upp i vuxenlivet och utvecklas till destruktiva beteendemönster som förr eller senare visar sig i deras vuxna relationer. De positiva egenskaperna hos ilskan som kraft hade kunnat utvecklas till en gräns, ett Nej hos den vuxne om denne fått leva ut sin ilska som barn. Istället kan barnets skydd ha utvecklats till en för alldeles för stor anpassning.

Viljan
Viljan och det egna ansvaret är centrala begrepp inom psykosyntesen. På personlig nivå är viljan den kraft som koordinerar rösterna i din inre dialog och får dem att samverka. Genom att utforska vilka vi är och hur vår historia har präglat vår personlighet, våra mönster och beteenden kan vi öka vårt inre ledarskap som sedan återspeglas i vårt yttre ledarskap.

I psykosyntes-terapi kan vi läka dessa empatiska avbrott som utvecklats till destruktiva mönster, genom att skapa en terapeutisk struktur som gör det begripligt och hanterbart för klienten.

Hur ofta och länge du väljer att gå i samtalsterapi avgörs av vad du vill uppnå och hur din livssituation ser ut, både avseende hälsa och praktiska möjligheter till personlig utveckling.

…. Om vi inte accepterar kommer vi inte till vad vi inom psykosyntesen kallar integration och syntes.

Inom psykosyntesen så har vi inte fastnat som vi kanske tror, men vi behöver kanske ytterligare ett varv i spiralen för att kunna se situationen ur ett annat, nytt och upplyst perspektiv. Integration och syntes tar lite längre tid. KBT ligger under paraplyet acceptansbaserade metoder och man kanske kan likna integrationen och syntesen inom psykosyntesen med acceptans, utan acceptans kommer vi inte till vad vi inom psykosyntesen kallar integration och syntes.

Kan jag acceptera mig själv som otillräcklig, eller med den här smärtan som jag känner just nu. Kan jag bli berörd av mitt eget lidande och istället för att döma mig själv fångas av en impuls att behandla mig själv väl. Jag vill inte bete mig dåligt mot mig själv, men mitt system blev triggat. Men… jag kan känna medkänsla med mig själv om att jag just då inte förmådde bete mig på ett mer önskvärt sätt. Om jag kan nå självmedkänsla har jag inom KBT nått ett ”liknande” tillstånd som man inom psykosyntesen benämner syntes.

En annan skillnad är att man inom psykosyntesen jobbar med det lilla barnet inom sig, livstemat och historien bakom. Vilket tror jag, gör att helheten av en individs utveckling blir mer allomfattande än inom KBT. Jag kunde själv uppleva att jag saknade en pusselbit innan jag började läsa psykosyntes, en pusselbit som nu börjar att falla på plats.

BOKA 30 MINUTERS GRATIS KONSULTATION NU