Skip to main content

Hypnos-terapi en väg mot själsligutveckling.

Ett verktyg för att hitta balans och kunna leva ett drägligt liv trots psykisk ohälsa.

I snart 15-år har jag arbetat med människor som på ett eller annat sätt som lider av psykisk ohälsa. Jag har sett deras kamp för att hitta balans och kunna leva ett drägligt liv. Det finns oändligt många modeller och metoder för hur vi ska hitta dit, men det som alltid kommer tillbaka i mina möten med människor är att all förändring till det bättre startar med någon form av självinsikt och medvetenhet kring varför vi fungerar och agerar som vi gör. Hypnos-terapi är ett  fantastiskt redskap för att hitta dit. Det är en metod som tar oss direkt till kärnan av problemet.

Tankar, känslor och beteenden…

Vi tänker omkring 60 till 70.000 tankar varje dag, 90 % av dessa är samma tankar som vi tänkte igår och dagarna innan det. Om vi utgår från teorin att dina tankar påverkar ditt liv så kan vi också utgå ifrån att dina tankar påverkar dina känslor och dina känslor påverkar dina beteenden. Ditt beteende skapar samma typ av upplevelser och händelsemönster omkring dig.

Det betyder i praktiken att, vill du göra en förändring i ditt liv, i ditt sätt att tänka och känna behöver du börja reflektera och bli medveten om:

1)Vad du har tänkt på…  2) På vilket sätt du har tänkt på… 3) Vad det är som styr dina känslor… 4) Och hur dina känslor styr ditt beteende…

All personlig utveckling startar med medvetenhet.

Med hjälp av min kompetens och guidning blir du medveten om dina undermedvetna tankar och börjar observera dom. Du blir också medveten om dina automatiska beteenden och vanor, för att kunna förstå vilka känslor du lever efter varje dag och på vilket sätt dom är kopplade till ditt förflutna.

Gör den här tanken/känslan mig lycklig?

När så medvetenheten börjar sjunka in behöver du bestämma om dom här känslorna hör hemma i din framtid, om dom hjälper dig att utvecklas och må bra. 95% av våra tankar, känslor och beteenden kommer från vårt undermedvetna sinne under en dag. Det är just de här 95%  vi jobbar med i hypnos-terapi.

Endast 5 % av dina tankar, känslor och beteenden kommer från det medvetna sinnet, men det är de 95 procenten dvs (vårt undermedvetna) som styr oss. Det undermedvetna styr hur vi är i relationer, hur vi känner för oss själva och hur vi agerar tillsammans med andra. Med tanke på det är det förvånansvärt att dom flesta av oss är förbryllande ointresserade om sitt undermedvetna sinne.

Vad är Hypnos-terapi?

Ett hypnotiskt tillstånd är helt naturligt för oss vi befinner oss här minst 2 ggr om dagen,  precis innan vi somnar och varje gång precis innan vi vaknar. Det är ett tillstånd som går att likna med att vara precis mellan vakenhet och sömn och där vi får möjlighet att jobba med ditt inre på ett helt unikt sätt.

Hypnos-terapi kan liknas med en djup meditation i kombination med sammansatta övningar. Vilket blir ett kraftfullt verktyg för att göra beteendeförändringar och förändringar i ditt tanke och känslomönster. Men också ett fantastiskt verktyg för att skapa en sund återhämtning för hjärnan.

Du lär dig djup mental avslappning, praktiska övningar och visualiseringsövningar som kan förändra ditt sätt att agera känna och tänka på väldigt kort tid. Tanken med hypnos-terapi är att kunna använda de verktyg du får för att bryta oönskade beteenden och känslor som påverkar din vardag negativt. Det kan handla om allt ifrån stress, ångest, oro, trauma eller sömnproblem, men det kan också användas som mentalträning i områden där du vill förstärka och förbättra dig själv.

Du kommer i kontakt med roten till det som skapar dina problem och får kontakt med den kunskap du har djupt inom dig, dvs ditt undermedvetna. När du hanterar övningarna kan du applicera dom till vilka situationer som helst där du vill skapa en förändring i ditt liv.

Efter ett tag kommer du märka vilket fantastiskt redskap hypnos-terapi är för att skapa förändringar i ditt liv. Du kommer också märka och förstå att vårt undermedvetna sinne innehåller långt mer information än vårt medvetna sinne någonsin kan förstå. Det är just därför hypnos-terapi och djup mental avslappning är så värdefullt, du får helt enkelt tillgång till en helt ny värld… ditt undermedvetna och din intuition.