PARTERAPI


KBT-parterapi

hjälper er när ni inte kommer vidare själva och när gamla mönster behöver brytas. Dysfunktionella mönster i relationer kan bestå av skuldbeläggning, anklagelser och svårigheter i att kommunicera, jag försöker leda er i en riktning att finna nya vägar att återskapa kommunikation och tillit till varandra och som er KBT-terapeut en oberoende part som kan belysa det som behöver förändras, förstärkas eller förnyas.

Vanliga problem som man kan ha i en relation är kommunikationssvårigheter, olika värdegrunder, konflikter, sexuella problem, otrohet eller problem med bristande tillit.

Parterapi kan behövas i början av en relation som man vill fördjupa, förebygga och stärka, eller under andra tillfällen under relationens gång där man möter svårigheter, genomgår en kris som påverkar relationen negativt. Eller ni kanske är i slutet av er relation och behöver hjälp och stöd i att kunna lämna varandra på ett bra sätt, för att kunna gå vidare var och en för sig. Om barn finns i relationen är det oerhört viktigt.

Att gå ifrån konflikt till kontakt blir lättare med parterapi, vilket många gånger också leder till ett personligt växande. Det skapar en känsla av helhet och större medvetenhet kring sig själv och sin omgivning. Att hamna i konflikt är mänskligt och hör livet till, att gräla är inte farligt, det är att rensa. Motsatsen är att sopa under mattan. Med nya verktyg och en ökad medvetenhet kan ni få möjlighet att få syn på och läka era sår och skapa en relation som ni innerst inne längtar efter. Det är trots allt ofta i svårigheter och konflikter vi kan utvecklas.

Vad särskiljer en bra kärleksrelation ifrån en dålig?

När jag ser mig omkring på relationer som verkar välmående i min omgivning, då tycker jag de kännetecknas av öppenhet och utveckling. Bägge parter får stort utrymme att göra, tycka och känna det de behöver. De känns trygga och kan vara sig helt själva i relationen.

Jag kommer att lägga stor vikt vid hur man bygger och bevarar förtroende och tillit i relationen samt hur man bevarar ett bra samtalsklimat och fattar beslut i samförstånd.

Konflikter är en oundviklig del av livet. Varje kreativ miljö har sina konflikter och det är viktigt att inte kväva konflikter, utan lära sig att hantera dem på ett konstruktivt sätt så att vi kan utvecklas och växa som människor och i vår relation.

Kommunikation är själva grunden för konflikthantering vilket jag lägger stor vikt på i mitt arbete med Parrelationer.


Jag använder mig bl.a utav Dr Marshall Rosenbergs metod för kommunikation och konflikthantering som kallas ”Non violent communication” eller Giraffspråket, vilket är ett konkret redskap för att öka vår förmåga till empati och öka vår emotionella intelligens. Jag arbetar för att skapa engagemang och förståelse för varandras uppfattningar och känslor.