När ska man söka parterapi?

När ni som par inte kommer vidare längre och när gamla mönster behöver brytas. Då kan man behöva hjälp av en oberoende part. Dysfunktionella mönster i relationen kan bestå av skuldbeläggning och anklagelser och svårigheter att kommunicera.

Jag möter ofta par som är förtvivlade – oroliga för att deras förhållande inte går att rädda.

Kommunikationen fungerar inte, tilliten har försvunnit och man har förlorat närhet och kärlek till varandra.

Jag möter också par i en sund relation, men som hamnat i svårigheter och oväntade livskriser, där man behöver professionell rådgivning. Relationsrådgivning kan handla om att ta itu med en rad olika svårigheter. Så som sorgbearbetning, föräldraskap, svårigheter att hantera barn med speciella behov, diagnoser som kan påverka relationen, osv.

Parterapi kan också behövas i slutet av en relation, att få stöd och hjälp att lämna varandra på ett bra sätt. Vilket underlättar för att komma vidare, finns barn med är det oerhört viktigt.

Vanliga problem som man kan ha i en kärleksrelation.

Är svårigheter att kommunicera, olika värdegrunder, konflikter, sexuella problem, otrohet eller bristande tillit, maktkamp, aggressioner, syn på ekonomiskt ansvar, föräldraskap och familjerelationer.

Parterapi kan också behövas i en ny relation som man vill fördjupa, förebygga och stärka.

Så arbetar jag med parterapi!

Jag arbetar utifrån Dr Harville Hendrix metod Imago-therapy och Dr Marshall Rosenbergs metod Non violence communication. De är båda välbeprövade och mycket effektiva metoder som ger konkreta redskap. Redskap i att öka vår empati och bli medvetna om hur vårt emotionella system fungerar, där behov, kommunikation och validering är centrala begrepp.

Förutom dessa metoder använder jag mina kunskaper inom psykosyntesens grunder samt KBT/ACT i mina par sessioner.

Som en oberoende part belyser jag det som behöver förändras, förnyas och förstärkas. Jag arbetar för att skapa engagemang och förståelse för varandras åsikter och känslor.

Utifrån min kompetens och långa erfarenhet i att arbeta med par försöker jag leda er i en riktning att finna nya vägar och återskapa kommunikation och tillit i relationen.

Lite längre in i sessionerna fördjupar vi vårt relationsarbete med schematerapi. Vi undersöker medvetenheten kring de egna beteendemönstren från barndom till vuxenliv och dess påverkan på vår kärleksrelation.

På så sätt skapas gynnsamma förändringar i oss själva som individer likväl som i kärleksrelationen. Behov och känslor ligger väldigt intimt samman och vår förmåga till att uttrycka känslor och behov i relationen bottnar ofta i tidiga anknytningsmönster.

Från konflikt till kontakt lättare med parterapi.

Konflikter är en oundviklig del av livet, det är mänskligt och hör livet till. Att gräla är inte farligt det är att rensa, motsatsen är att sopa under mattan. Det är trots allt i svårigheter och konflikter som vi utvecklas. Jag kommer att lägga stor vikt på hur man bygger och bevarar förtroende och tillit i relationen. Så att ni får ett bra samtalsklimat där ni fattar beslut i samförstånd. Att gå ifrån konflikt till kontakt blir lättare med parterapi

Varför ska man gå i parterapi?

Det finns många olika skäl till varför det är bra att gå i parterapi. Det mest självklara svaret är att det fördjupar, förstärker och förebygger konflikter och problem i relationen, samtidigt som ni utvecklas som par. Relationen behöver inte ha några egentliga problem, parterapi leder  till en djupare och mer långvarig relation. Att få en ökad medvetenhet kring sig själv och till sin partner är både en investering i relationen och en bonus i att utvecklas i sig själv som individ. 

Parterapi – är ett teamarbete!

Tillsammans kan vi uppnå goda resultat. Jag kommer ärligt att kommunicera med er om vad jag ser, känner och tänker. För att nå framgång behöver ni båda två komma till insikt om vad var och en bidrar med i förhållandet, både positivt och negativt utan att anklaga eller gå i försvar.

Varje kreativ miljö har sina konflikter och det är viktigt att inte kväva konflikter utan att få verktyg att hantera dem på ett konstruktivt sätt.

Imagometoden och non violence communication ger konkreta verktyg i att öka förmågan till empati och emotionell intelligens. Med nya verktyg och ökad medvetenhet ökar förståelsen för varandras behov och det blir lättare att kommunicera utan försvar och skuldbeläggning.

Vem kommer till mig i relationsterapi?

Alla par är välkomna, gifta som sambos, singlar, särbos, eller separerade, homosexuell eller hetrosexuell relation, problem i familjen, mellan syskon alla är varmt välkomna.

Vad särskiljer en bra kärleksrelation ifrån en dålig?

När jag ser mig omkring på relationer som verkar välmående i min omgivning, då tycker jag att de kännetecknas av öppenhet och utveckling. Båda parter får stort utrymme att göra, tycka, och känna det dem behöver och kan vara sig själva i relationen.