KOGNITIV BETEENDETERAPI

Vad kännetecknar KBT?

KBT är en terapiform som baseras utifrån ett vetenskapligt perspektiv, med beprövade tekniker och metoder. Det är en framtagen metod som i kontrollerade former och jämförande studier fokuserar på klientens tankar, känsloreaktioner och beteende-mönster. Det man främst fokuserar på i KBT´n är de så kallade ”beteendeunderskotten” dvs det som oftast orsakar problem för klienten (omedvetet eller medvetet.) Det som klienten vill fly ifrån, dvs så kallade flykt och undvikandebeteenden.

De flesta människor låter styra sina liv utifrån att undvika obehagliga känslor istället för att låta styra sina känslor. Tillsammans med en KBT-terapeut kan man träna sig i att förändra sina tankar, känsloreaktioner, och beteendemönster. Terapeuten tar reda på klientens problem, hur de uppstått och vad som gör att problemen kvarstår osv. Klienten får sedan jobba med olika hemuppgifter mellan sessionerna.

För vem fungerar KBT?

På vetenskapliga grunder har KBT i hög grad visat sig vara en effektiv metod för de flesta vuxna, men även för barn med psykiska problem. Och fortfarande än idag är det en av de främsta behandlingsmetoderna vid psykisk ohälsa. KBT utgår från att öka medvetenheten om de tankar, känslor och handlingar som är destruktiva för individen så att de kan bli till gynnsamma livstidsförändringar. Dessutom har metoden visat sig ha ett relativt snabbt, positivt och varaktigt resultat.

 

Forskning har visat att KBT är effektivt vid olika typer av ångest och hjälper till att övervinna rädslor, hantera allt ifrån stress, ångest panikångest, tvångstankar, depression, social ångest, tvångssyndrom, posttraumatisk stress, hypokondri, depression, biopolärt system, ätstörningar, relationer, psykosomatiska störningar, sömnstörningar, kronisk smärta, huvudvärk, stress relaterade problem, psykoser, schizofreni, personlighetsstörningar, borderline, fobisk personlighetssyndrom, sex och samlevnadsproblem och missbruksproblem.

 

Alla dessa icke önskvärda beteenden hindrar individen i livet och ligger i vägen för att skapa hållbara och kärleksfulla relationer.

Hur fungerar KBT i teorin?

Allt börjar med en tanke! De kläder du har på dig kommer från en tanke, bilen du åker i, stolen du sitter i. Alla de saker du har i ditt liv, kommer ifrån att du har tänkt en tanke och förvandlat tanken till materialistisk form. När du tänker en tanke så skapar detta en bild i din hjärna, denna bild övergår till att skapa en känsla.

Känslan hos dig kommer att skapa en reaktion som leder till ett visst beteende. Tanken, känslan, och beteendet tillsammans kommer slutligen bli en vana och sedan skapa de förhållandena du har i ditt liv.

Dina tankar styr ditt liv!

Så det är tanken som styr hur saker blir i ditt liv. Det är en tanke som säger att du är ledsen, glad, att något är kul eller tvärtom ledsamt eller tråkigt. Det är tanken som säger att du tycker om någon eller inte, att du är mindre värd än någon annan och utifrån dessa tankar så skapas dina känslor.

Men varför är det då så svårt kanske du tänker, det är väl bara att sluta tänka den där tanken som inte är bra för mig. Ja, riktigt så enkelt är det inte eftersom vår hjärna är väldigt komplext. Om jag skulle säga till dig,- tänk inte på en rosa elefant så kan jag garantera att det är precis vad du kommer att göra, för det är så vår hjärna är konstruerad.

Dvs de mest dominerande tankar du har styr de förhållandena du har i ditt liv. En KBT-terapeut kan hjälpa dig med dina tankar, få dig att förstå varför du befinner dig i en viss situation. Genom att du förstår att det är hur du tänker som skapar omständigheterna i ditt liv, förefaller det enklare att förändra beteendemönster.

Det handlar inte om att du ska trycka bort känslor, att trycka bort känslor skadar mer än att släppa ut sina känslor. Men om du förstår varför du känner som du känner så kan det vara enklare att hantera sina känslor.

Styr känslorna dig eller styr du känslorna?

Majoriteten av alla människor låter sig styras av sina känslor istället för att låta styra sina känslor. Att finna ut logik är inte alltid så svårt, men att göra något enligt logik där obehagliga känslor dyker upp kan för de flesta vara det stora hindret. Vad jag vill säga med det är, att de flesta människor låter styra sina liv utifrån att undvika obehagliga känslor.

Fyll själv i med vad som saknas om du säger: Jag vill inte göra det därför att……….. med stor sannolikhet kommer det vara en känsla som ligger till grunden för att du inte vill göra något.

Du vill inte uppleva känslan av dumhet, förlöjligad, okunnig, att din prestige eller stolthet sätts på spel.

Din känsla vägleder dig i hur du ska bete dig och du gör allt för att undvika upplevandet av dessa känslor. Och så fort någonting liknar de känslor som du definierat som obehagliga så kommer du styra om ditt liv och gå därifrån. Och i längden blir dina säkerhetsbeteenden ett hinder för dig.

Dessa tankar har förmodligen de flesta av oss ibland men om de får allt för stort inflytande i ditt liv kommer dom att begränsa dig. För att en varaktig förändring ska ske är KBT en metod som visat sig fungera väl.

Inom den klassiska psykodynamiska terapin och i psykoanalysen förlitar man sig helt och hållet till de talande orden. Inom KBT anser man att den intellektuella insikten också måste våga känna för att sedan agera ut ur sina problem. Dvs utgångspunkten inom KBT är att samtalet inte räcker, klienten måste förutom samtalet pröva och träna nya beteenden.

Kan du känna Självmedkänsla med dig själv?

Kan du acceptera dig själv som otillräcklig, eller med den här smärtan som du känner just nu. Kan du bli berörd av ditt eget lidande istället för att döma dig själv? Kan du fångas av en impuls att behandla dig själv väl. Kan du känna medkänsla med dig själv även om du inte förmådde bete dig på ett mer önskvärt sätt?

Varje individ är helt unik. Om du tänker på hur du använder dina tankar och att varje unika individ använder sina tankar på sitt sätt, vilket också ger dem de känslor de har. Då kan du enklare förstå att när du ser en individ som är arg, så tampas denne just nu med sina känslor.

Den största anledningen till din upplevelse av brist i ditt liv, är att du antingen inte är villig att göra det som krävs eller är rädd för att misslyckas. De obehagliga känslorna ligger i vägen, men lösningen är att göra det som krävs oberoende av hur du känner dig.

Varje individ skapar sin ”unika egna verklighet” som du sedan lever utifrån och min ambition som din KBT-terapeut är att du ska lära känna dig själv på djupet. Bli medveten om hur ditt emotionella system fungerar, vilka tankar och känslor du reagerar på.

Det är först då du kan påverka dom. När du kommer till insikt om vem du innerst inne är på insidan kan du blomma ut i din fulla kraft och potential. Och det är nu du kan ta ditt nästa medvetna steg och göra dina val utifrån ditt inre jag.