Jag heter Patricia Westen och är diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes, utbildad vid Humanovas institut i Göteborg.

En kombination av egna erfarenheter och ett stort intresse för människor och relationer har lett mig fram till det yrke som jag har idag. Samtalsterapeut för par/familjer individualterapi-samtal, med inslag av KBT/ACT samt hypnosterapi. Jag har dessutom varit team-ledare för utbildningar i personlig utveckling och skapat flera retreats.

Psykosyntes är min bas men jag är också utbildad KBT/ACT och Mindfulness-coach.

KBT och ACT är mycket värdefulla inslag som jag använder i mitt arbete som samtalsterapeut och med många års erfarenhet har jag utvecklat en fingertoppskänsla i att inkludera dessa metoder i mina sessioner.

När jag möter människor i terapi-rummet och ser hur dom växer med sina utmaningar, och lyckas skapa kärleksfulla/fungerande relationer såväl till sina barn, partners, vänner och medarbetare håller det min passion levande. Det ger mig glädjen och lusten att ständigt vilja utvecklas med det jag gör i mitt arbete. Allt handlar om relationer.

Min ambition är att du ska lära känna dig själv på djupet och bli medveten om hur ditt emotionella system fungerar, vilka tankar, känslor och händelser du reagerar på. Det är först då du kan påverka dem. Jag vill hjälpa dig att komma till insikt om vem du verkligen är innerst inne, så att du kan känna dig levande på insidan och blomma ut i din fulla kraft och potential.

Grundfilosofin i mitt arbete är att alla har vad man behöver för att kunna må bra och skapa den tillvaro som man vill befinna sig i såväl privat som i sitt yrke. Viljan och potentialen är centrala begrepp när jag arbetar, likväl frågor som: Vem vill du vara? Hur vill du känna dig? Hur vill du uppfattas av andra?

Jag har en mycket holistisk inställning där jag anser att kropp och själ hänger intimt samman och i bästa fall samverkar med varandra. Starka upplevelser som tex ett trauma som inte fått bearbetats har en benägenhet att sätta sig i kroppen som blockeringar.

Hypnos-terapi är en metod som kan hjälpa dig att bli av med djupa blockeringar som ibland kan vara svåra att nå i samtal. Jag jobbar med en metod som heter Resan av Brandon Bays. Resan är en självläkande process där klienten under djup avslappning och med min guidning kan få djupa blockeringar att släppa.

Utbildningar:

Jag är diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes på Humanova i Göteborg och har en basutbildning i integrativ psykoterapi. Min teoretiska utgångspunkt är integrativ, med ett i första hand – psykosyntetiskt grundperspektiv som innefattar psykodynamisk, humanistisk, relationell, och transpersonell psykologi. Jag arbetar med indivduella samtal såväl som parrelationer och familjerelationer.

Jag är också certifierad KBT/ACT- coach samt Par/ familje-terapeut och Hypnos-terapeut på Livscoach-Akademin i Göteborg. I mitt arbete utgår jag även från dessa terapier/metoder.

Ur mitt perspektiv ser jag på läkning utifrån ett holistiskt perspektiv, där kropp och själ intimt hänger samman. Ibland kan det vara svårt att nå djupa blockeringar enbart via samtal, då kan hypnosterapi kombinerat med samtal vara till hjälp.

För att ständigt utvecklas går jag själv regelbundet i handledning samt egenterapi.