Skip to main content

Alla som någon gång varit utsatt för otrohet vet hur smärtsamt det kan vara. Gemensamt för de flesta är det djupa såret och den förlorade tilliten för den som blivit sviken. Hos den som svikit handlar det ofta om en öppen eller dold skam. Mot alla odds finns ofta kärlek kvar mellan parterna. Det verkar vara lättare att säga: ”Om min partner skulle vara otrogen skulle jag lämna direkt” än att verkligen göra det när otroheten är ett faktum.

Och många relationer avslutas också abrupt och utan svar på vad som egentligen hände eller varför. Därför är vikten av bearbetning och upprättelse viktig för båda parter efter en otrohet. I parterapi kan man få hjälp med bearbetnings-processen så att sveket/skammen omvandlas till erfarenhet istället för till bitterhet. Oavsett om du är den som har blivit sviken eller varit den som svikit kan båda läka och gå vidare med nya insikter och en förnyad tro på kärleken och som minskar risken för återfall och  upprepning av samma mönster.

Det är smärtsamt och skadligt med otrohet och lögner i en kärleksrelation. Men som med allt annat beteende så finns det oftast en förklaring bakom allt agerande.

Att vara i en relation och samtidigt känna behovet av bekräftelse från andra personer kan vara svårt att hantera och våga stå för. Lögner kan då vara ett sätt att undanhålla sina kontakter med andra personer som man söker bekräftelse från för att inte riskera att förlora sin nuvarande relation.

Det här är ett beteende som inte nödvändigtvis behöver ha med kärlek eller förälskelse att göra. Om ens partner söker bekräftelse hos andra så behöver det inte betyda att denna person inte älskar dig utan att det finns ett otillfredsställt grundläggande behov från tidigare relationer av att känna att sig älskad och att man duger.

Lögner i en kärleksrelation handlar ofta om rädslan att förlora någon och om ett gammalt mönster som upprepar sig från att inte ha blivit sedd och bekräftad i sitt liv. Även om man har en nuvarande partner som öser kärlek över en så kan behovet kvarstå av att få bekräftelse eller ett godkännande från en speciell person som inte hade förmågan eller av någon annan anledning inte kunde ge den kärleken som man förtjänade eller behövde just då.

Det handlar ofta om relationen till föräldrar men kan också handla om tidigare partners, en kärleksrelation är ofta en spegling utifrån sin ursprungsfamilj. Att arbeta med lögnerna/sanningen kan vara ett ypperligt tillfälle att utvecklas i sina nuvarande relationer. Att helas från beteendet att upprepa gamla mönster i sin strävan att duga, är ett beteendet som ofta sitter djupt och kräver både tid och tålamod för att bli av med.

Det ställer dessutom höga krav på en partner där förståelse, tålamod och en stor portion mod i att våga möta det smärtsamma i att känna att man inte räcker till för sin partner, även om det egentligen inte handlar om det. Partnern måste kunna erbjuda en trygg miljö, ett engagemang som få är starka nog att vilja åta sig.

Uthålligheten, storheten och tålamodet från sin partner är det som kan få den som sviker att våga tro på riktig kärlek, kanske för första gången i sitt liv.

En sådan här situation kan, om man orkar kämpa, leda till djupare kärlek och starkare band till varandra. Det finns ofta lärande och helande effekter för båda parter. Den svikna parten kan omedvetet ha bidragit med ett beteende som förvärrat partnerns redan dåliga självkänsla av att den inte duger. Det är också viktigt att se helheten för långsiktigt byggande för att kunna bli en ”ny version” av en icke fungerande relation.

Lögner och svek ses som skamfullt, mer än något annat, något vi genast väljer att lämna, förtränga, förneka eller blunda för. Det är ett laddat ämne som få vill kännas vid. I mitt arbete som par terapeut har jag erfarit par som framgångsrikt har arbetat sig igenom detta. Par som har lyckats finna både en förståelig förklaring, nya verktyg och en oväntat bra utveckling tillsammans. Par som går igenom svårigheter tillsammans är ofta de som lyckas lära sig att förstå varandra på ett djupare plan och lever i en dynamisk relation som utvecklas.

Vi bidrar alla till problemen i våra relationer, särskilt när vi inte är medvetna om det. Därför kan vi också hjälpa till med att ställa saker tillrätta i vårt förhållande genom att bli mer medvetna och förändra vårt eget beteende.

Så arbetar jag med processen i otrohet, lögner och svek
Så här ser processen ut:

  • Ta hand om det eventuellt trauma, otrygghet, sorg som den svikne känner.
  • Ta ett gemensamt beslut om att helhjärtat vilja ge relationen en chans genom att besluta om att ta hjälp och gå ett visst antal gånger i parterapi. Det skapar trygghet för båda att man bestämt sig för att försöka och ge processen tid och kärleken en chans.
  • Få den otrogne att vilja förstå hur det kunde hända, vilja arbeta med sig själv, sin historia och ta ansvar för sig själv och sin partner som man kommer till parterapi med. Ta ansvar för att återskapa trygghet och tillit. Avsluta alla kontakter med den man varit otrogen med.
  • Längre fram i processen behöver den svikne helhjärtat välja att förlåta och tro på sin partner för att ge denne en chans att kunna vara sitt bästa jag igen.
  • Nu kan vi börja titta på det som gått fel tidigare i relationen. Båda har bidragit till den relation man har. Syftet är att skapa möjlighet att utveckla hela relationen för att kunna bli en ny version av oss. Inte sällan har relationer och kärlek stärkts och fördjupats genom att genomgå kriser tillsammans.
  • Att läka, förstå och utvecklas tillsammans är ett arbete som tar tid. Det kan vara värt varje timme och varje krona.