HAPPY HEART – MINDFULLNESS

Happy Heart Träffar är ett sammanhang för dig som vill bli mer närvarande och skapa ett mer innehållsrikt och meningsfullt liv, som på sikt leder till djupgående läkning, hälsa och livsglädje. Meditation plus samtal är ett återkommande inslag vid varje tillfälle, men utrymme för olika slags övningar och överraskningar finns också. 


Det är lätt att fastna i görandet i en tid där görandet och upplevelsen är övervärderad. Att bara vara blir lätt bortglömt och vi tappar bort vikten av det kravlösa varandet. Balansen mellan görandet och varandet är nödvändig för att vi ska kunna integrera våra upplevelser i varandet så att det blir till insikter. 

Happy Heart Träffar skapar rum av kravlös frihet, att bara komma och vara i en kärleksfull och stödjande miljö. Medveten Närvaro är färskvara och behöver precis som motion regelbunden träning för att få tillgång till ett liv i inre frid och harmoni. Värdet av närvaro och kravlös frihet är ovärderlig för vårt inre rum, vår själ. 

I vårt inre rum får görandet och upplevelsen en djupare innebörd för att lägga allt på plats och insikter landar i vår själ. Själen vet men vår ego pressar oss. I varandet kommer du också i kontakt med tacksamhet, vår absolut mest läkande upplevelse. 

Att träffas i grupp och tillsammans dela nuets upplevelser med varandra skapar en dynamisk process som är otroligt läkande för den enskilda människan och dessutom skapar det ringar på vattnet i vår direkta närhet, familj och omgivning!

Jag som håller i dessa gruppträffar heter Patricia Westén och jag har gedigen erfarenhet av att hålla gruppträffar/kurser i personlig utveckling. Till vardags arbetar jag som KBT/ACT terapeut, och med Kraniosakralterapi.

Kostnad: 200kr fika ingår!
Hållplats: Lyckhem (Rosa Express, om Ni åker buss)


ANMÄL DIG GENOM VÅR FACEBOOKSIDA. KLICKA HÄR!


Varmt Välkommen!

 Skärmavbild 2017-02-06 kl. 20.07.49