EN KURS I ATT LÄRA KÄNNA DIG SJÄLV


Känn dig själv och få tillgång till hela din potential. Det här är utbildningen för dig som vill höja din medvetenhet och skapa ett mer innehållsrikt och meningsfullt liv, ett liv i sinnesro och expansion. Den här utbildningen syftar till att Bli medveten om medvetenheten vilket leder till en djupgående läkning, hälsa och livsglädje. All förändring börjar med att du accepterar din nuvarande situation, omfamnar den du just nu är med alla fel och brister. Att försöka göra sig bättre tar bara onödig kraft, var den du är och försök vara ärlig mot dig själv och andra, att bli hel är endast möjligt om vi inte stöter bort delar av oss själva.

Allting finns inom oss, men vi behöver vägledning och stödjande miljöer för att få tillgång till hela vår potential, där kan vi skapa möjligheter till att nå ett högre medvetande. Våra invanda mönster och präglingar begränsar oss, och därför behöver vi stöd och hjälp för att ta oss utanför komfortzonen. Vi behöver skala av och frigöra för att sedan kunna bygga upp på nytt.

Vi behöver också sammanhang och andra människor i en stödjande och kärleksfull miljö för att vi ska kunna tränga igenom våra projektions-­‐mönster. Den här utbildningen är ingen quick-­‐fix utan omfattar hela människan och utveckling sker på en emotionell, mental, fysisk och själslig nivå, vi berör det som är sant och äkta. Inga förkunskaper krävs mer än viljan/modet att möta sig själv.

Utbildningen är uppdelad så att teori och praktik blandas med övningar, tillsammans i grupp och enskilt. Meditation och andning är centralt och kommer att vara ett återkommande inslag och gå som en röd tråd vid varje tillfälle. Andningen är vår främsta resurs, och den bor dessutom inom oss och är helt gratis. Det är den plats där dina celler och allt det som är du vaknar. Det är här vi finner vårt sanna jag.

Väcker den här texten någonting inom dig så är du varmt välkommen att delta tillsammans med oss Patricia Westén och Cecilia Evers. Platserna är begränsade( 12-­‐ st) eftersom vi vill lägga plattformen för en genuin och kärleksfull miljö, därför vänta inte allt för länge med att anmäla dig.

Vem är jag? Lever jag det liv som jag önskar och vill? Hur påverkar stressen mitt liv? Hur ser mina relationer ut? Vad drömmer jag om? Vad längtar jag efter? Känner jag brist på någonting? Har jag kanske fastnat i ett destruktivt mönster/beroende eller någon form av medberoende?

Vill du komma ur dina destruktiva och invanda mönster och få ett mer äkta och innehållsrikt liv så är den här utbildningen för dig, den löper över 6 månader, varannan torsdag, (ojämna veckor) Start v 9 2/3-­‐ 2017 18.00-­‐21.00 Plats: Östra Hamngatan 46-­‐48 Pris: 4.500 kr (det går att del-­‐betala) totalt 12 ggr (48 h) Utöver det ingår 2 individuella coach-­‐samtal under utbildningen a 1h/gång.

Vi arbetar med KBT/Acceptans och Kvantfysik som forskningsbaserade metoder.

Vi som leder kursen heter: Patricia och Cecilia, vi båda arbetar som samtals-­‐coacher med KBT/ACT samt par-­‐terapi, vi har också genomgått en gedigen kvant fysisk mentorutbildning under 1 ½ år med Jörgen Tranberg, där Patricia också verkat som mentor-­‐ledare och ansvarat för olika grupper: b la (en forskningsbaserad Pilotstudie och Läkande söndag etc.)

Pilot-­studien har varit mycket framgångsrik, långtidssjukskrivna med flertalet diagnoser som fibromyalgi, reumatism, och utmattningsdepression har fått fantastiska resultat för individen och de flesta har tagit sig ur en lång tids sjukskrivning. Patricia är också utbildad Kranio-­‐sakral terapeut på Bröderna Tranbergs klinik, en terapi form som stödjer kroppen till själv-­‐läkning, och hon har också hållit i retreats.

Anmälan sker på mail och är bindande: patricia.westen@telia.com

Anm avg 800kr på swishnr 0738-­‐516262

Kursinnehåll:

Din identitet – Självkännedom-­‐ Självkänsla -­‐ Självförtroende
Hur påverkar stress våra liv
Vägen till god hälsa – (emotionell, mental, fysisk, själslig)
Kost – Näring -­‐ Biobalans
Skam – Skuld
Tillit – Mod
Compassion -­‐ Hur kan vi leva i flödet
Hur tätar vi energi-­‐läckage / Energikroppen
Acceptans – Förlåtelse
Utveckla din intuition
Andning
Stillhet – Meditation
Känslor – Tankar
Attityder – Försvar – Förhållningssätt
Kontroll – Ego
Medberoende – Beroenden
Glädje – Lust – Lek
Tacksamhet -­‐ Ödmjukhet
Själens läkande kraft