Hypnos-terapi – Den fysiska och emotionella Resan

Vad är hypnos-terapi?

Hypnos-terapi är en hopslagning av orden hypnos och terapi.

-hypnos kommer av det grekiska ordet för sömn och beskrivs oftast som transartade tillstånd mellan sömn och vakenhet. Ett tillstånd där vi enkelt öppnar upp för flow, starkt fokus och öppenhet för nya tankar. Kombinationen av att vårda i syfte att nå nya resultat kombinerat med ett idealiskt sinnestillstånd för just detta. Hypnos är egentligen ingen metod utan ett mentalt tillstånd. Vi är i det som kallas hypnos när vi befinner oss mellan klar vakenhet och sömn.

Hur går arbetet till?

Arbetet med klienter ser olika ut från fall till fall av den enkla sanningen att vi alla är unika och förtjänar att respekteras för dem vi är. Alla bär med sig sin historia vilket ger utrymme för anpassning efter individen med omtanke och värme. Oftast består processen av att sänka stressnivån vanligen med en inledande avslappning, för att göra det lättare att öppna upp och komma åt problemet, traumat som orsakar smärtan eller hindren i klientens liv.

Kan vem som helst göra hypnos-terapi?

Jag arbetar med en hypnos-terapiform som heter Resan/reseprocessen som är en självläkande process där jag som terapeut vanligtvis under djup avslappning vägleder dig genom denna process.

Resan eller reseprocessen kan vem som helst göra, Jag brukar göra jämförelsen med att precis som vi behöver ta hand om vårt hem, städa och rensa lite ibland. Behöver vi också ta hand om oss själva, städa och rensa i vårt inre.

Ni vet säkert alla känslan av hur skönt det känns efteråt även om motstånd kanske fanns där från början. Några av mina klienter använder ordet fri och lättnad efter sessionen jag kan bara instämma med de orden då jag själv gjort många reseprocesser i mitt liv.

Kan man bli av med ett trauma med hypnos-terapi?

Eftersom processen är så pass kraftfull är den ett bra verktyg för att komma åt de blockeringarna fysiska/emotionella som fastnat i kroppen av olika skäl. Det finns flera olika skäl till varför trauman lever sig kvar i oss. Det kan vara så att du kanske inte haft möjlighet att bearbeta ett trauma eller en sorg. Du kanske bara var ett barn när det hände eller så kanske du inte var mogen att ta itu med smärtan/sorgen just då. Kanske var du tvungen att bara överleva för din egen, någon annans eller dina barns skull och tid fanns just då inte i ditt liv att bearbeta.

Processen leder oss direkt till det som är roten till varje långvarigt problem och som ibland kan vara svårt att nå enbart med samtal. Därav skulle jag säga att resan är ett mycket bra komplement till terapi-samtalet, då själva reseprocessen leder dig till ditt eget inre. Där såret och smärtan finns, så att du kan läka det och släppa taget om traumat i ditt förflutna. Den mäktiga och transformerande processen åstadkommer vanligen djupa och varaktiga resultat. Där kronisk smärta försvinner, oro, depression och sexuella blockeringar löses upp. Problem med självkänsla, sorg och vrede upphör så att du kan bli fri och uppleva glädje igen.

Hur många sessioner behöver man?

Det är en vanlig fråga som jag ofta får och nästan omöjlig att svara på. Vi alla (återigen) är unika och har vår personliga historia, jag brukar säga att ca 2-4 sessioner om vi enbart arbetar med hypnos-terapi. Om vi kombinerar terapisamtal med hypnos-terapi kanske det räcker med 1 gång.

Vilken form/metod av hypnos-terapi arbetar du med?

Jag arbetar med Resan-processen, den fysiska och emotionella-resan som är en självläkande process skapad av Brandon Bays. Hon drabbades av cancer vilket gjorde att hon kastades in i en djup, självanalyserande och till sist frigörande process. En process hon ville dela med sig av när hon blev frisk ifrån sin cancer. Brandon hade mycket kunskap själv och arbetade med hälsa och personligutveckling, hon ledde seminarier, workshops och levde i enlighet med principerna för hälsa och välbefinnande.

Brandon levde definitivt som hon lärde men i takt med att hennes mage började växa trots att hon visste att hon inte var gravid börjande hon inse att hon behövde ta reda på vad det berodde på. Det visade sig vara en tumör stor som en basketboll. Där startade hennes självläkande process som ledde till Resan-processerna vilket idag är hjälp till så många människor världen över.

Min utbildning till Diplomerad och certifierad Resan-terapeut gjorde jag på Livscoach-akademin med Kjell Haglund.