Skip to main content

Vad är hypnos-terapi?

Hypnos-terapi är en hopslagning av orden hypnos och terapi.

-hypnos kommer av det grekiska ordet för sömn och beskrivs oftast som transartade tillstånd mellan sömn och vakenhet. Ett tillstånd där vi enkelt öppnar upp för flow, starkt fokus och öppenhet för nya tankar. Kombinationen av att vårda i syfte att nå nya resultat kombinerat med ett idealiskt sinnestillstånd för just detta. Hypnos är egentligen ingen metod utan ett mentalt tillstånd. Vi är i det som kallas hypnos när vi befinner oss mellan klar vakenhet och sömn.

Hur går arbetet till?

Arbetet med klienter ser olika ut från fall till fall av den enkla sanningen att vi alla är unika och förtjänar att respekteras för dem vi är. Alla bär med sig sin historia vilket ger utrymme för anpassning efter individen med omtanke och värme. Oftast består processen av att sänka stressnivån vanligen med en inledande avslappning, för att göra det lättare att öppna upp och komma åt problemet, traumat som orsakar smärtan eller hindren i klientens liv.

Kan vem som helst göra hypnos-terapi?

Jag arbetar med en hypnos-terapiform som heter Resan/reseprocessen. En självläkande process där jag som terapeut vägleder dig genom denna process.

Resan eller reseprocessen kan vem som helst göra. Precis som vi behöver ta hand om vårt hem, städa och rensa lite ibland. Behöver vi också ta hand om oss själva, städa och rensa i vårt inre.

Även om motstånd finns där från början känner ni säkert igen känslan av hur skönt det känns efteråt. Några av mina klienter beskriver känslan, fri, lättnad och någonting har släppt, efter sessionen. Läkeprocessen kan också släppa fram känslor av sorg och ledsamhet, en så kallad läkekris som oftast varar 1-3 dagar, där man kan känna sig lite extra skör och sårbar.

Jag har själv gjort flera reseprocesser i mitt liv där jag upplevt olika känslor och upplevelser varje gång. Den gemensamma upplevelsen som infunnit sig efter några dagar har varit känslan av lätthet, och att någonting har släppt.

Kan man bli av med ett trauma med hypnos-terapi?

Eftersom processen är så pass kraftfull är den ett bra verktyg för att komma åt de blockeringarna fysiska/emotionella som fastnat i kroppen av olika skäl. Det finns flera olika skäl till varför trauman lever sig kvar i oss. Det kan vara så att du inte haft möjlighet att bearbeta ett trauma eller en sorg vid just den tidpunkten. Du kanske bara var ett barn när det hände. Eller så kanske du inte var mogen att ta itu med smärtan/sorgen just då. Eller, du var tvungen att överleva för din egen, någon annans eller dina barns skull och tid fanns inte i ditt liv att bearbeta just då.

Processen leder oss direkt till det som är roten till varje långvarigt problem, som ibland kan vara svårt att nå enbart med samtal. Därav tycker jag att hypnos terapi kan vara  är ett bra komplement till terapi-samtalet. Rese-processen leder dig till ditt eget inre, där såret och smärtan finns. Tillsammans och med min guidning kan vi läka såret som orsakar smärtan och släppa taget om traumat i ditt förflutna. Den mäktiga och transformerande processen åstadkommer vanligen djupa och varaktiga resultat. Kronisk smärta kan försvinna, oro, depression och sexuella blockeringar löses upp. Problem med självkänsla, sorg och vrede upphör så att individen kan bli fri och uppleva glädje igen.

Hur många sessioner behöver man?

Det är en vanlig fråga jag ofta får och nästan omöjlig att svara på. Vi alla är unika och har vår personliga historia, jag brukar säga  ca 2-4 sessioner om vi enbart arbetar med hypnos-terapi. Om vi kombinerar terapisamtal med hypnos-terapi kanske det räcker med 1 gång.

Vilken form/metod av hypnos-terapi arbetar du med?

Jag arbetar med Resan-processen, den fysiska och emotionella som är en självläkande process skapad av Brandon Bays. Brandon drabbades av cancer vilket gjorde att hon kastades in i en djup, själv analyserande och till sist frigörande process. En process hon ville dela med sig av när hon blev frisk ifrån sin cancer, utan operation eller mediciner. När Brandon drabbades av cancer  arbetade med hon med hälsa och personlig utveckling, hon ledde seminarier, workshops och levde i enlighet med principerna för hälsa och välbefinnande.

Brandon levde definitivt som hon lärde och hade ett stort nätverk  kring hälsa och dessutom mycket kunskap själv. I takt med att hennes mage började växa trots att hon levde hälsosamt och visste att hon inte var gravid.  Börjande hon inse att hon behövde ta reda på vad det berodde på. Det visade sig vara en tumör stor som en basketboll. Där startade hennes självläkande process som ledde till Resan-processerna och som idag är hjälp till så många människor världen över.

Min utbildning till Diplomerad och certifierad Resan-terapeut gjorde jag på Livscoach-akademin med Kjell Haglund. Kjell Haglund utbildade sig på Brandon Bays institut i U.S.A.

Join the discussion 3 Comments