Skip to main content

Finns det läkning efter otrohet?

Går det att läka och bli hel igen efter en otrohet? Det finns inga säkra siffror på hur vanligt förekommande otrohet är, men att det är vanligt är vi nog alla eniga om. De flesta av oss har någon slags erfarenhet själva eller genom någon man känner i sin omgivning.

Otrohet är inget lätt ämne, det är förknippat med mycket skam oftast på båda sidor. Det skapar starka känslor och reaktioner, det skär djupt och gör obeskrivligt ont.

I mitt arbete möter jag ofta par med problem som på ett eller annat sätt rör otrohet och mot alla odds finns ofta kärlek kvar. Motsägelsefullheten som beskrivs i bibelcitatet ”Det goda som jag vill, det gör jag inte, medan det onda som jag inte vill, det gör jag” kan vi tycka är korkat de dagar vi är i balans och i harmoni med oss själva, men när harmonin störs av inre eller yttre anledningar är vi både lättlurade och korttänkta.

En människas inre finns inte att förstå i svartvitt, nyanserna är så oändligt mer mångfacitterande.

Det är flera faser från det att en otrohet uppdagas, ofta befinner man sig i helt olika faser under den första tiden efter en otrohet. Den otrogna känner ofta en stor lättnad efter att ha berättat för sin partner om otroheten. Befrielsen i att slippa ljuga längre är över och allt smygande och dåligt samvete är lättare att bära även om skammen över sveket mot sin partner finns kvar.

Den bedragna upplever oftast bekännelsen som en chock och har svårt att ta in det som hänt, blotta tanken på att ens partner har haft en annan vid sidan om får denne att känna sig illamående och som att befinna sig i en mardröm.

Min förhoppning med den här texten är att inge hopp om känslomässig läkning, oavsett om man efter en otrohet väljer att lämna eller stanna kvar i sin relation. Den känslomässiga bearbetningen är av stor vikt i båda fallen och min erfarenhet är att det är värt att ta hjälp av någon som arbetar med individer eller par i relationsfrågor.

Min erfarenhet är att det går att läka och bli hel igen efter en otrohet, men det kommer att krävas en hel del av båda parter. Det kan vara väl värt att satsa på Par-terapi, ur krisen och med rätt hjälp kan kärleken och relationen djupna.  Även om man väljer att inte gå vidare med varandra som par kan värdet vara stort inte minst för den egna läkningen, då det annars kan finnas risk att vi tar med oss våra oläkta sår in i en eventuell ny relation.