Barn av livet

 

Att vara barn innebär att man ges tillfälle och har möjlighet att vara svag och hjälplös i trygghet. Det innebär att få bli buren, att man inte själv behöver bära sig och sitt liv utan kunna vila i armar som är starkare och tryggare än ens egna. Om denna tillåtelse inte varit möjlig för barnet i dess uppväxt och om barnet tvingats vara starkare än vad det borde, har det tvingats att avbryta sin barndom. Det kan innebära att barnet senare i livet får svårt att uttrycka sina känsor. Barnet har lärt sig att hålla sina känslor inom sig, då den styrka som skulle burit den saknats i både omgivning och synfält.

Vi bär alla på ett oändligt djupt behov av att bli accepterade och älskade. Ingenting är så smärtsamt för ett barn som att bli övergiven. Känslomässig försummelse ger barnet en känsla av övergivenhet.  Ett barn som ofta upplever sig vara bristfälligt och odugligt inför sina föräldrar kan överge sig själv. Barnet är redo att avstå sina egna känslor och att uttrycka dem för att få bli accepterat av sina föräldrar, barn är redo för var som helst för att igen kunna ”tillhöra” sina föräldrar och vinna detta godkännande.

Om föräldrarna ställt hårda villkor för sin kärlek börjar barnet anpassa sig till dessa villkor. ”Du måste förändras innan jag kan acceptera dig” berövar barnet dess eget jag. Barnet börjar prestera sitt liv istället för att leva det. Att prestera sitt liv innebär att man jagar sitt eget värde, presterar sitt egenvärde och endast duger och är bra sedan, när, om, bara, ifall…

Barnet växer upp och blir en människa som aldrig får vila. Vilan kommer genom övertygelsen om att hon är bra och duger sådan som hon är. Men eftersom den övertygelsen fattas henne måste hon leta efter den. Var söker hon den? I prestationen, titlarna, utnämningarna, löneförhöjningarna, befordringarna.

Hon blir en människa som alltid har bråttom. Bråttom till sitt eget jag, där vilan finns. Där man stannar upp och är. Men det här vet hon inte, hon har ju aldrig stannat upp. Hon kan inte stanna upp eftersom det skulle innebära att hon tvingades konfrontera med sin egen känsla av värdelöshet. Det är alldeles för smärtsamt, då är det lättare att insjukna i arbetsnarkomani, få magsår eller infarkt.

Magsår och infarkt har idag kommit att bli ett slags mått på duktighet, medaljer som vederbörande smyckas med. De är tecken på en flitig och samvetsgrann medborgare och skattebetalare. För att en sådan människa ska tillfriskna gäller det att prioritera varandet framför prestationerna och skaffa sig en helt ny identitet.

Att pröva en ny identitet vad innebär det? En människa som levt nästan helt utan stöd, uppmuntran och kärlek har tagit sig en identitet som innebär att hon känner sig misslyckad, sjuk, dålig, ond. I tillfrisknandet är det fråga om att börja pröva sig själv genom att betrakta sig som bra, frisk, lyckad. Att uppleva sig enligt mönstren ”jag är ond” jag är sjuk…etc börjar så småningom övergå i upplevelsen ”man har gjort mig illa” I sitt inre och genom erfarenhet börjar människan nu förstå att det faktum att hon mår dåligt inte alls beror på att hon är en dålig människa utan att illamåendet är ett tecken på att man har behandlat henne illa.

Genom denna arbetsprocess föds en ny möjlighet, en möjlighet att se på sig själv som en bra och frisk person. Det är dags att pröva sin verkliga identitet, den som man fjärmats ifrån och som man upplever som konstig. Det har varit lättare att tro på att man är dålig och misslyckad. Den här processen saknar inte komplikationer. Den gamla identiteten känns nämligen trygg. Det är lättare att leva när man får vara eländig och slipper förändras. Det är tryggt att förbli misslyckad, det egna rätta, friska jaget känns konstigt och främmande. Vi lär oss att identifiera oss med vårt elände.

För att kunna bryta mentala hinder och blockeringar behöver vi oftast hjälp och gå i någon form av samtalsterapi/individuella samtal. En förlorad barndom kan vi inte få tillbaks, men vi kan nå tillbaks till det förlorade barnet och hitta tillbaka till oss själva, till den vi är ämnade att vara.

 

 

 

Livsteman
Next Post

Leave a Reply