Skip to main content

Viljan / Vem styr ditt liv?

Inte sällan och ofta omedvetet är våran vilja styrd av en rad olika omständigheter som vi inte har en aning om.

Att bli medveten om vad som styr mig är en oerhörd viktig grundförutsättning för alla individer, utan den blir det svårt att navigera genom livet. Vilket skulle kunna  liknas med att befinna sig på ett öppet hav utan både karta och kompass och du vet inte i vilken riktning du ska, plötsligt befinner du dig mitt i stormens öga.

Genom att ställa sig frågor som, vem styr mitt liv, vad vill jag egentligen, för vem gör jag detta osv, får vi en högre medvetenhet om vår vilja. Om vi ger oss tid och funderar lite djupare och inte bara letar efter det där snabba autonoma svaret kanske jag finner att min vilja är styrd av någon, i min familj, en partner, en förälder, ett barn, en kollega, en chef eller en vän.

Ofta låter jag kanske mina känslor styra, vilka känslor är det i så fall? Kanske styr min rädsla mig, vad handlar i så fall rädslan om? Eller så upptäcker jag att min vilja ofta är styrd av måsten och borde. Jag kan också ha en tendens att anpassa mig alldeles för mycket. Har jag en tendens att be om ursäkt för mig själv, svårt att sätta gränser och säga nej?

Om jag som barn har haft en auktoritär förälder och sällan fick min vilja igenom är jag förmodligen präglad av det. Tvärtom fick jag alltid min vilja igenom behöver jag lära mig mer om gränser.

Att gå i samtalsterapi  hjälper dig att träna viljan och förstå dess olika egenskaper. Du får verktyg för hur du kan hantera och reglera viljan för att nå dina högre syften. Samtalsterapi ger dig en högre medvetenhet om viljan som begrepp och dess olika egenskaper.

När man ska träna viljan behöver man först ha tillgång till viljans egenskaper, vilka är:

1) Energi – dynamisk kraft – intensitet  2) Behärskning – kontroll – disciplin  3) Koncentration – inriktning på ett enda mål – uppmärksamhet  4) Beslutsamhet – beslutsförmåga – handlingsberedskap  5) ihärdighet – uthållighet – tålamod  6) Initiativförmåga – mod – dristighet  7) Organisation – integration – syntes

Den medvetna och fullt ut utvecklade viljan är i stånd att utnyttja dessa olika egenskaper omväxlande, om det behövs och strävar  för att uppnå jämnvikt mellan dem genom att gå en klok medelväg. För att en viljeakt ska genomföras på bästa sätt behövs ibland jämvikt mellan tex beslutsamhet och dristighet å ena sidan och disciplin och ihärdighet å andra sidan osv…

Vi har ibland lätt att missförstå ord och dess verkliga mening och funktion. Som tex att kontroll av alla slag är något ont och icke önskvärt eller som att spontanitet och utrycks-fullhet alltid är av godo. Så är det inte och här är det lätt att missta sig. I vissa situationer behöver vi kunna låta oss hänföras och kasta av oss kontroller, men i andra också kunna behärska oss och skjuta upp våra njutningar. Och hålla inne med åsikter för att inte såra andra och tygla våra impulskontroller.

Vi alla kan säkert känna igen oss i några av de ovanstående påståendena om hur viljan tenderar att styra oss och har förmodligen  blivit styrd av människor, känslor och omständigheter någon gång. Men om vi ofta känner igen oss har vi förmodligen en känsla av att inte vara med påverka vårt eget liv, mitt liv styrs istället av omständigheterna och då har jag tappat styrriktningen i mitt liv.

Att bli medveten om vad som styr mig, är första steget mot att kunna göra medvetna val i riktning mot mina drömmar och mål i livet.

Mycket av vårt psykologiska lidande kommer ifrån måste och borde, hur vi tycker att saker och ting borde vara i en ”perfekt värld”. Problemet blir när vi tycker att världen, verkligheten ska anpassa sig till vad vi tycker att den borde.

Vill du få hjälp och praktiska verktyg för hur din vilja bäst kan användas och utvecklas, är du varmt välkommen att kontakta mig.

Patricia Westen